شناسایی مشکلات پایان نامه نویسی و ارتباط آن با نوع شخصیت دانشجویان کارشناسی ارشد پارسای داخل کشور

چهارشنبه 26 تير 1398
15:11
بک لینک 09125879258


شناسایی مشکلات پایان نامه نویسی و ارتباط آن با نوع شخصیت دانشجویان کارشناسی ارشد

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395

پدیدآور: پروین شمشادی استاد راهنما: بهزاد قنسولی

دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام, دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

گرچه درباره مشکلات پایان‌نامه‌نویسی تحقیقات و مطالعاتی انجام شده, اما درمورد پیامدهای این مشکلات بر زندگی دانشجویان تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر درصدد فراهم نمودن شاهدی برای نشان دادن تاثیر دوره پایان نامه نویسی بر جنبه های گوناگونِ اقتصادی, اجتماعی, و عاطفیِ زندگی دانشجویان زبان خارجه می‌باشد. در این پژوهش از دفترخاطرات روزانه, برای ارزیابی احساسات و مشکلات دانشجویان در دوره پایان نامه نویسی بهره گرفته شده است. بدین منظور, به شش دانشجوی فارغ التحصیل انتخابی رشته آموزش زبان دانشگاه امام رضا, دفترچه‌هایی داده و پس از 30 روز تحویل گرفته شد. از دانشجویان خواسته شده بود, احساسات, رفتارها و مشکلاتی را که در این مدت 30 روز با آن مواجه بودند به صورت یک گزارش یادداشت نمایند. و در آن چند مورد از مشکلات عاطفی اجتماعی و اقتصادی را نام ببرند. تحلیل و مقایسه هر کدام از این دفترچه ها, دیدگاه‌های باارزشی درمورد مشکلات شرکت کننده‌ها در اختیار قرار داده است.یافته‌ها نشان میدهد, دوره پایان نامه نویسی تاثیر منفی بر زندگی اجتماعی عاطفی و اقتصادی دانشجویان فارغ التحصیل داشته است. همچنین نشان داد که بین نوع شخصیت و مشکلات این دوره ارتباط وجود دارد. یافته‌های این پژوهش اظهار میدارد, نخستین گام برای کمک به دانشجویان در دوره پایان نامه نویسی, درک مشکلاتی است که در این راه با ان مواجه هستند. این تحقیق, ایده های جدیدی برای پژوهش‌های اتی ارائه داده است.[ بازدید : 128 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

بررسی پدیدار شناسانه‌ی کاربردی بودن پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی از منظر اساتید راهنما و دانشجویان

چهارشنبه 26 تير 1398
15:11
بک لینک 09125879258


بررسی پدیدار شناسانه‌ی کاربردی بودن پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی از منظر اساتید راهنما و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395

پدیدآور: محمد محمدزهی استاد راهنما: محمد اکبری بورنگ استاد مشاور: محسن آیتی

دانشگاه بیرجند

چکیده

پژوهش از راه‌های اصلی پیشرفت و ترقی مادی و معنوی کشورها در جهان امروز محسوب می‌شود. اهمیت پژوهش در اعتلا و توسعه علوم به حدی است که می‌توان گفت بدون آن هیچگونه پیشرفتی در علوم حاصل نخواهد شد. در بسیاری از کشورها دانشگاه تنها محل جهت پژوهش و تولید علم می‌باشد که سهم قابل قبولی از این پژوهش‌ها ‌در قالب پایان نامه دانشجویی تحقق می‌یابد. پژوهش در بعد دانشجویی اصلی‌ترین نمود خود را در قالب پایان‌نامه نمایان می‌کند. در شرایط کنونی نگرانی‌های قابل توجهی درباره پایان‌نامه و کاربردی بودن نتایج آن در کشور وجود دارد. پژوهش حاضر با درک اهمیت کاربردی بودن پایان‌نامه‌ها به بررسی تجربیات زیسته اساتید راهنما و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند درباره کاربردی بودن پایان‌نامه‌ها پرداخته است. این پژوهش از نظر رویکرد کیفی می‌باشد که با روش پدیدار شناسی انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و جامعه آماری اساتید راهنما و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند می‌باشند. 12 نفر از اساتید راهنما و 10 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با روش نمونه گیری هدفمند بعنوان نمونه انتخاب شدند حجم نمونه نیز بر اساس اشباع نظری انتخاب شد. بر اساس یافته‌ها در تعریف کاربردی بودن 4 مولفه اصلی حل یک مشکل, استفاده از تئوری در عمل, کمک به توسعه علم و آزمایشی بودن بعنوان ویژگی‌های اصلی پایان‌نامه کاربردی بدست آمد. همچنین عوامل مختلف موثر بر کاربردی بودن پایان‌نامه‌ها در 4 بعد مسائل مربوط به دانشگاه, مسائل مربوط به جامعه, مسائل مربوط به اساتید, مسائل مربوط به دانشجو دسته بندی شد. همچنین اساتید راهنما درباره عوامل موثر بر راهنمایی دانشجویان جهت انتخاب موضوع پایان‌نامه به 6 عامل اصلی زمان, قابلیت انجام, ویژگی‌های دانشجو, جدید بودن, کاربردی بودن و مقاله اشاره کردند و دانشجویان توانایی شخص, جدید بودن, زمان, علاقه و کاربردی بودن را بعنوان مهمترین عوامل مد نظر جهت انتخاب موضوع پایان‌نامه بیان داشتند[ بازدید : 216 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی عبارات کلیدی در پایان نامه های مقطع دکتری آموزش زبان انگلیسی: تئوری و عملی پارسای داخل کشور

چهارشنبه 26 تير 1398
15:11
بک لینک 09125879258


بررسی عبارات کلیدی در پایان نامه های مقطع دکتری آموزش زبان انگلیسی: تئوری و عملی

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396

پدیدآور: شهین آرمان فر استاد راهنما: رجب اسفندیاری استاد مشاور: علی مالمیر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره), دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

وزارت علوم, تحقیقات و فناوری دانشکده علوم انسانی بررسی عبارات کلیدی در پایان نامه های مقطع دکتری آموزش زبان انگلیسی: تئوری و عملی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان انگلیسی, گرایش آموزش شهین آرمان فر استاد راهنما: دکتر رجب اسفندیاری استاد مشاور: دکتر علی مالمیر بهمن ماه 1396 چکیده در حیطه انگلیسی با اهداف ویژه, بررسی ژانر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. مطالعات فراوانی در این زمینه انجام شده و تعدادی مدل برای مقالات و پایان نامه ها معرفی شده است. پایان نامه دکتری به عنوان یک ژانر آکادمیک پیشرفته کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق عبارات کلیدی در پایان نامه های دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه های ایران را مطالعه کرد. علاوه بر این, یک مصاحبه و یک پرسشنامه برای مقایسه نظریه و عمل در این پژوهش استفاده شده است. برای این اهداف, تعداد 129 مقدمه پایان نامه از دانشگاه های مختلف ایران مورد بررسی قرار گرفت. 26 نفر از اساتید دانشگاه و دانشجویان مقطع دکتری در بخش مصاحبه این پژوهش شرکت کردند. طبق پاسخ های به دست آمده از مصاحبه, یک پرسشنامه طراحی شد و در میان اساتید و دانشجویان دکتری آموزش زبان انگلیسی توزیع شد. برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. نتایج به دست آمده از مقایسه نظرات اساتید و دانشجویان دکتری نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه ای بین دیدگاه های این دو گروه وجود ندارد. طبق نتایج به دست آمده از بررسی پایان نامه ها, حداقل طول تعریف عبارات کلیدی شامل 5 کلمه و حداکثر 698 کلمه بود. ترتیب چیدمان غیرالفبایی و نقل قول غیرمستقیم, بیشتر در میان پایان نامه ها مشاهده شد. به علاوه, نتایج نشان دادند که تقریبا نیمی از عبارات کلیدی موجود در مقدمه ها عینا در کلمات کلیدی چکیده ها تکرار شده اند. همچنین, عبارات کلیدی بیشتر در بین سوالات پژوهش تکرار شده بودند. یافته های این پژوهش برای اساتید و دانشجویان دکتری جهت نگارش پایان نامه در این رشته مفید خواهد بود.[ بازدید : 149 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ارزیابی سواد پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌ی روان شناسی تربیتی از راه کیفیت‌سنجی پایان‌نامه‌ها

چهارشنبه 26 تير 1398
15:10
بک لینک 09125879258


پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396

پدیدآور: فرخنده طاهری قلعه تکی استاد راهنما: مهناز اخوان تفتی استاد مشاور: مریم محسن‌پور

دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

چکیدههدف پژوهش حاضر ارزیابی سواد پژوهشی دانشجویان از راه کیفیت‌سنجی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌ی روان‌شناسی تربیتی بود. روش پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعه‌ی آماری شامل تمامی پایان‌نامه‌های دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی روان‌شناسی تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در دوره‌ی زمانی 1395-1392 بود که از میان آن ها به طورتصادفی سه دانشگاه الزهرا, تهران و علامه طباطبایی انتخاب شد. 90 پایان نامه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش چک‌لیست پژوهشگر ساخته بوده که روایی محتوایی (لاوشه) آن 92/0 و پایایی آن با ضریب همبستگی پیرسون 88/0بدست آمده است. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضعیف‌ترین بخش‌‌های پایان‌نامه‌ها عبارت است از مقدمه, بیان مسئله , اهمیت و ضرورت و نقد پژوهش‌های پیشین که به ترتیب تنها در 9/28, 8/27, 8/17 و 4/4 درصد از پایان‌نامه‌ها وضعیت کاملاً مطلوبی داشتند. قوی‌ترین بخش پایان‌نامه‌ها نیز بخش ارائه‌ی متغیرهای اصلی, تجزیه و تحلیل داده‌ها و ساختار و فصل‌بندی بود که به ترتیب در 4/84, 3/93 و 4/94 درصد از پایان‌نامه‌ها وضعیت کاملاً مطلوبی داشتند. کلید واژه‌ها: سواد پژوهشی, ارزشیابی, کیفیت پایان‌نامه.[ بازدید : 196 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

طراحی پایانه پروازهای خارجی فرودگاه شیراز با رویکرد ارتقاء هویت بومی

چهارشنبه 26 تير 1398
15:10
بک لینک 09125879258


پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395

پدیدآور: امیرحسین تکمیل استاد راهنما: مجید علیشاهی

دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت, دانشکده مهندسی

چکیده

چکیدهترمینال های مسافری و فرودگاه های مدرن, یکی از مظاهر پیشرفت و نوزایی در هر شهر و کشور است. در این راستا, معماران بار سنگین این تغییر ساختار و تلفیق آن با فاکتورهای دفت, سرعت و نظم و زیبایی را به دوش می کشند. باید توجه داشت که زمان زیادی از عمر بسیاری از این فرودگاه ها و ترمینال های آنها می گذرد, و این مکان ها با معیارهای گذشته و علم آن زمان ساخته و استفاده شده اند. لذا, با گذشت زمان و با توجه به کلیه تغییرات تکنولوژی- ساختاری و حتی ذهنیت مردم, بازسازی و به روز کردن این مکان ها (با علم روز), امری اجتناب ناپذیر است. ترمینال مناسب و خوب در یک فرودگاه, باعث جلب رضایت مسافر و توریست در نگاه اول می شود و در معرفی فرهنگ یک منطقه, نقش به سزایی دارد.در این پایان نامه, با استفاده از روش تحقیق موردی-زمینه ای و با استفاده از اسناد موجود-نمونه های موردی-...به جمع اوری و برسی اطلاعات و فاکتور های شاخص و مورد نیاز می پردازیم سپس با جمع آوری اطلاعات و آمارهای دقیق در زمینه یک فرودگاه ترمینال به روز و مطابق با استانداردهای جهانی فضاهای مورد نیاز را بررسی می کنیم.در ادامه موقعیت شیراز را در کنار شناخت اقلیم و فرهنگ و مردم این شهر می شناسیم و سپس با بررسی چند ترمینال وفرودگاه مهم جهان و ایران و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین با تجزیه و تحلیل تعدادی از المان های معماری بومی همراه با گرته برداری از آنها طرح مورد نظر طراحی گردید این ترمینال, در مکان فعلی فرودگاه شیراز و در 2 طبقه طراحی شده است. سطح اشغال آن 2m 13602 و مساحت مجموع زیربنای 2 طبقه آن 2m 20050است و کارکرد آن صرفاً جهت پروازهای خارجی خواهد بود. کلید واژه: فرودگاه-ترمینال پرواز-پایانه های مسافربری-هویت بومی-فرهنگ-معماری بومی منطقه[ بازدید : 181 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحلیل محتوای بخش چکیده و نتیجه گیری پایان نامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی

چهارشنبه 26 تير 1398
15:10
بک لینک 09125879258


پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396

پدیدآور: فاطمه عباس زاده استاد راهنما: جلیل‌اله فاروقی هندوالان استاد مشاور: محسن مبارکی

دانشگاه بیرجند, دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

در این تحقیق, روش تحلیل محتوا جهت بررسی میزان مطابقت یا عدم مطابقت محتوای چکیده و نتیجه گیری پایان نامه های کارشناسی ارشد با اصول و روش تحقیق به کار گرفته شده است. در این بررسی 57 مورد از پایان نامه های رشته زبان شناسی موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد. طرح رمزگذاری متشکل از 13 زمینه برای تحلیل چکیده و 13 زمینه به منظور بررسی نتیجه گیری بر اساس اصول روش تحقیق از منابع معتبر استخراج شد. ضریب اعتبار این تحلیل 0.80 محاسبه شده است. نتایج تحقیق حاکی از تفاوت محسوس میان محتوای پایان نامه ها و معیارهای اصول و روش تحقیق است. بر این اساس, میانگین تعداد معیارهای رعایت شده در چکیده 8 و در بخش نتیجه گیری 6 از مجموع 13 معیار تعریف شده برای هر بخش است که نشانگر ضعف آموزش و تجربه دانشجویان در شیوه نگارش دانشگاهی و به خصوص پایان نامه نویسی است. بر این اساس توصیه می شود مدرسان و اساتید راهنما بر آموزش و به کارگیری معیارهای معرفی شده اصول و روش تحقیق و پایان نامه نویسی تاکید بیشتری نمایند. برگزاری دوره های عملی و کارگاه های آموزشی نیز می تواند برای دانشجویان رشته های مختلف مفید باشد.[ بازدید : 155 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحلیل مقابله‌ای چکیده‌های فارسی و انگلیسی پایان‌نامه‌های ارشد در رشته‌های علوم پزشکی و علوم انسانی

چهارشنبه 26 تير 1398
15:10
بک لینک 09125879258


پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395

موضوع: ادبیات انگلیسی

پدیدآور: سمیرا عزیزی علویجه استاد راهنما: عباس زارعی استاد مشاور: محمدرضا شمس

دانشگاه کاشان, دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

چکیده

تجزیه و تحلیل ژانر در چند دهه گذشته یک حوزه ی تحقیقاتی مهم, به ویژه در مطالعه گفتمان نوشتاری بوده است. چکیده های پایان نامه های ارشد ژانر مهمی را در محیط آکادمیک تشکیل میدهند, چرا که چکیده اولین قسمتی است که خوانده میشود و همچنین یک ایده کلی از محتوای پایان نامه را به خوانندگان میدهد. تا کنون تحقیقات کمی درباره ی تحلیل ژانر چکیده های پایان نامه ها انجام شده است. بنابراین مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی چکیده های پایان نامه های ارشد در رشته های علوم پزشکی و علوم انسانی برای تعیین شباهتها و تفاوتهای احتمالی از دو منظر1) تحلیل ساختار کلان چکیده ها ( تععین موو و استپ) و 2) تحلیل ساختار خرد چکیده ها (تعداد کلمات و جملات,زمان افعال, وجه افعال,ادغام مووها, استفاده از مکمل "که", ارجاع نویسنده و تعیین الگوی غالب مووها) انجام شد. برای تحقق اهداف پژوهش, 60 چکیده از پایان نامه های ارشد رشته های علوم انسانی (علوم تربیتی, ادبیات فارسی) و 60 چکیده از پایان نامه های ارشد رشته های علوم پزشکی (پرستاری و بهداشت) از دانشگاه های تهران, اصفهان و کاشان انتخاب گردیدند. برای تحلیل ساختار کلان چکیده ها ( تععین موو و استپ), مدل سانتو (1996) و برای تحلیل ساختار خرد چکیده ها, مدل سانتارا و اوساها (2013) مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل کلان و خرد چکیده ها نشان داد که 1) دانشجویان گروه علوم پزشکی بیشتر به بیان موقعیت تحقیق, توصیف روش تحقیق, خلاصه کردن نتایج و بحث در مورد تحقیق پرداختند؛ 2) از میان 18 ویژگی ریز ساختاری چکیده ها, در 10 مورد (تعداد لغات و جملات,زمان افعال در پنج موو اصلی, نوع واژه تحقیقی استفاده شده در موو دوم, وجه افعال و ادغام موو ها در موو سوم و ارجاع اسمی در موو پنجم), تفاوت بین چکیده های دو گروه معنادار بود.نتایج این تحقیق میتواند در پیشرفت مفاهیم نوشتاری "انگلیسی برای اهداف آکادمیک" برای فراگیران زبان در گروه های علوم انسانی و علوم پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.[ بازدید : 153 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی وضعیت کمی تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی

چهارشنبه 26 تير 1398
15:10
بک لینک 09125879258


پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395

موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی

پدیدآور: اکرم راچمنی استاد راهنما: محسن نوکاریزی استاد مشاور: عاطفه شریف

دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر, بررسی وضعیت کمی پایان‌نامه‌ها و رسالههای حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد در چهار حوزه تحصیلی ادبیات و علوم انسانی, الهیات, علوم اداری و اقتصاد و علوم تربیتی و روانشناسی در یک دوره 31 ساله (1363-1393), به منظور تعیین نقش این دانشگاه در تولید علم, با رویکرد اسلامی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در حوزه علم‌سنجی قرار میگیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پایاننامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در چهار حوزه تحصیلی یاد شده و در دوره مذکور بود. در این پژوهش نمونه‌گیری انجام نشد و کل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های با رویکرد اسلامی چهار دانشکده جامعه هدف در دانشگاه بررسی شد. یافته ها نشان داد که در این بازه زمانی, 1201 عنوان پایان‌نامه و رساله با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رسیده بود که از این تعداد, رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با 341 عنوان بیشترین و رشته زبان و ادبیات انگلیسی و زبان و ادبیات فرانسه هر یک با 5 عنوان کمترین فراوانی را داشتند. در میان حوزه‌های تحصیلی, دانشکده الهیات بیشترین و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نیز کمترین سهم را در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی داشتند. نتایج نشان داد که سهم مردان در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف بیشتر از زنان بود. بر حسب مقطع تحصیلی نیز 1072 عنوان مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و 129 عنوان نیز مربوط به مقطع دکترا بود. در میان موضوعهای شناسایی شده نیز موضوع قرآن, حقوق جزا (فقه) و تفاسیر به عنوان موضوعهای برتر شناخته شدند. همچنین متوسط رشد سالانه تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف برابر با 35/44 درصد بود که با توجه به میزان رشد سالانه 83/32 درصدی کل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی در چهار دانشکده جامعه هدف در طی سالهای مورد پژوهش, از رشد زیادی برخوردار بود. از 210 عنوان مقاله علمی مستخرج از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های شناسایی شده در جامعه هدف, 133 عنوان سهم مقطع کارشناسی ارشد و 77 عنوان مربوط به مقطع دکترا بود. در پایان, نقشه علمی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های اسلامی شناسایی شده با استفاده از نرمافزار Vosviewer ترسیم و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نقشه علمی پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف, بر اساس تحلیل هم‌واژگانی از 7 خوشه موضوعی تشکیل شده بود. نوع شبکه هم‌واژگانی نیز پیوسته بود. بر اساس خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی نیز 23 خوشه موضوعی شناسایی شد که قرآن به عنوان رانت شناسایی و 22 خوشه دیگر در بطن آن قرار داشتند.[ بازدید : 141 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مطالعه اولویت های عمده و چالشهای دانشجویان ارشد ایرانی TEFL در نوشتن پایان نامه هایشان

چهارشنبه 26 تير 1398
15:10
بک لینک 09125879258


پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396

پدیدآور: بهنام مملوکی استاد راهنما: هدی دیوسر استاد مشاور: محمد آقاجان زاده

دانشگاه پیام نور استان گیلان, مرکز پیام نور رشت

چکیده

نوشتن پایان نامه یک کار دشواری است که مستلزم زمان , تفکر و تخصص در خصوص عنوان و موضوع , تحقیق و تجزیه و تحلیل و ارزیابی , گزارش اطلاعات حاصله می باشد (Zheng , 199 ) در مورد دانشجویانی که زبان مادری شان زبان انگلیسی نبوده و در این زمینه فعالیت کرده اند , در مورد اولویت ها و مشکلات تهیه پایان نامه و پروسه نوشتن آن تعداد محدودی تحقیق وجود دارد . تحقیق حاضر تلاشی است برای مخاطب قرار دادن این مشکلات و اولویت ها و چالش های پیش روی دانشجویان ارشد TEFL در نوشتن متون آکادمیک و بخصوص پایان نامه را آشکار و هویدا کند . تجزیه و تحلیل دیتاهای جمع آوری شده نشان دهنده این بود که در تمام دانشجویان با مشکلات گوناگونی از جمله : چالش های مربوط به زبان , تعیین موضوع تحقیق و منابع مربوط عدم آشنایی کافی به پروسه تحقیق , تعامل با سوپروایزر ها و مشاوران , مدیریت زمان و همچنین نبود اطلاع کافی از APA و قانون کپی رایت مواجه شده اند . اولویت بر اساس سه الگوی زمان , عنوان و هزینه بررسی شده است و بر اساس یافته ای تحقیق حاضر , توصیه می شود : روش های تحقیق که در دانشگاه ها ارائه می شود باسیتی از لحاظ مفاهیم و محتویات و رویکردهای تدریس , به منظور غلبه بر چالش های پیش رو موارد توصیف شدن توسط دانشجویان مدنظر قرار گیرد .[ بازدید : 123 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی موانع و مشکلات پایان‌نامه‌نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان پارسای داخل کشور کارش

چهارشنبه 26 تير 1398
15:10
بک لینک 09125879258


بررسی موانع و مشکلات پایان‌نامه‌نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1397

پدیدآور: سعید ذوالقدری استاد راهنما: مهدی محمدی

دانشگاه قم, دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

مقدمه: پایان‌نامه‌های دانشگاهی همواره از ارکان اساسی در دانشگاه‌ها بوده‌اند و نقش مهمی در کشف افق و عرصه‌های جدید در دانش بشری دارند. اما نگارش پایان‌نامه در عمل, مشکلات و پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و دانشجو را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد, شناخت این موانع و تنگناها می‌تواند نخست, فرایند رساله نویسی را بهبود بخشیده و دوم, اساتید و دانشجویان می‌توانند با شناخت کامل و عمیق چالش‌ها, در جهت مرتفع‌سازی موانع موجود گام برداشته و رساله را به مولفه‌ای کاربردی و اثرگذار بدل نمایند. هدف: با توجه به اهمیت پایان‌نامه‌ها در تحقیقات کشور, این پژوهش با هدف شناخت موانع و مشکلات موجود برای نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته است. نمونه آماری 170 نفر از جامعه آماری می‌باشد که به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. داده‌های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان در هر یک از مراحل مختلف پایان‌نامه شامل: تدوین پروپوزال, کلیات تحقیق, چارچوب مفهومی و پیشینه تحقیق, روش تحقیق, گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها, بحث و نتیجه گیری, اخلاق پژوهش, استخراج و انتشار مقاله و تأمین منابع مالی دچار مشکل هستند. نتیجه‌گیری: علل موانع و مشکلات پایان‌نامه نویسی می‌تواند از ضعف‌های فردی دانشجو, ضعف‌های آموزشی, ضعف‌های فرهنگی - اجتماعی, محدودیت‌ها و نبود امکانات ناشی ‌شود. بنابراین نیازمند تلاش دانشجو, مسؤلان آموزشی و دولتی در برای حل مشکلات است.[ بازدید : 69 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ویژوال پروژه است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس ثبت شرکت ثبت برند و لوگو اخذ کد اقتصادی ثبت تغییرات شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت مسئولیت محدود نرم افزار حسابداری سوالات استخدامی اموزش و پرورش گیفت کارت اپل خرید آنتی ویروس آپلود عکس لوح تقدیر خودکار تبلیغاتی
بستن تبلیغات [X]